Merkezin Amacı

Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında Nörolojik Bilimler ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sıhhiye Ankara