İletişim

Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tel          : 0312-305 2130-305 2313
Tel          : 0312-311 7908
Telefaks  : 0312-311 3973
e-mail: norobil@hacettepe.edu.tr
http://www.norbil.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sıhhiye Ankara