Genel Tanıtım

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19 Ocak 1983 tarih ve 83.6.57 sayılı kararı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

Aynı oturumda "Bu merkezin Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ile işbirliği yapmasına, birinin bünyesinde bulunan mevcut veya atanacak her düzeydeki personelden diğerinin de, çalışmalarında herhangi bir atamaya gerek kalmadan yararlanılmasına" karar verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sıhhiye Ankara