Anasayfa

Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında Nörolojik Bilimler ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sıhhiye Ankara
nrbmermaster@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Nursel İlikli
Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı